Miło jest mi poinformować, iż zostałem koordynatorem Kongresu Nowej Prawicy na powiat leżajski. W najbliższym czasie będziemy poszukiwać ludzi do prac w komisjach wyborczych. Chętnych proszę o kontakt telefoniczny: 666-986-888.

Miasto Leżajsk: 9 komisji;
Gmina Leżajsk: 14 komisji; 
Gmina Nowa Sarzyna: 16 komisji;
Gmina Kuryłówka: 6 komisji;
Gmina Grodzisko Dolne: 7 komisji.

W sumie do obsadzenia w powiecie leżajskim mamy 52 obwodowe komisje wyborcze (OKW)! Dane nt. okręgów pochodzą z wyborów samorządowych 2010 (UWAGA! – mogą ulec zmianie).

Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji pracować w OKW postaram się w skrócie przybliżyć jak wygląda taki dzień. Rano przed godziną 6 rano OKW w pełnym składzie (9 osób) zbiera się, otwiera lokal i uzgadnia godziny dyżurów (podczas całego dnia dyżur ciągły musi pełnić przewodniczący i/lub zastępca + członkowie komisji wyborczej). Przybijanie pieczątki, sprawdzanie dowodów i pokazywanie w którym miejscu należy podpisać nie wymaga obecności wszystkich członków jednocześnie, więc jak już wspomniałem ustalają oni między sobą godziny dyżurów – ok. 5 godzin dla każdego członka. Pod koniec głosowania (przed godziną 20) komisja zbiera się w pełnym składzie, punktualnie o 20 zamyka lokal i rozpoczyna liczenie. Po liczeniu spisywane są protokoły przez przewodniczącego które wszyscy członkowie OKW podpisują… i tak spędzając ok 5 godzin + liczenie głosów można zarobić conajmniej 160zł!

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy
Na podstawie art. 154 § 7 i art. 155 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
[…]
§ 8. 1. Członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a i b, w następującej wysokości:
1) dla członków okręgowych komisji wyborczych:
a) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 500 zł,
b) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 380 zł,
c) w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 400 zł;
2) dla członków rejonowych komisji wyborczych – 250 zł;
3) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł;
4) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł;
5) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł.