Wizualizacja długu publicznego USA

Deficyt budżetowy w Polsce

www.zegardlugu.pl

Krótkie wyjaśnienie dlaczego Chiny są potęgą gospodarczą

Pewien Chińczyk tłumaczy coś, czego większość Europejczyków zupełnie nie potrafi zrozumieć: mówi, że jak się nagradza zasiłkiem niepracujących a na pracujących nakłada karę w postaci podatku progresywnego, to cudu gospodarczego nie ma co się spodziewać. Ma rację?

Po co nam bank centralny?

Zabawny i zarazem rzetelny wywiad o banku centralnym… Po co nam bank centralny i jaka jest prawdziwa wartość naszych pieniędzy?