imapsync Can’t locate Mail/IMAPClient.pm

[email protected]:~/mail$ ./imapsync Can’t locate Mail/IMAPClient.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at ./imapsync line 546. BEGIN failed–compilation aborted at ./imapsync line 546. Rozwiązań na powyższy problem jest wiele, jednym i najłatwiejszym z nich w Debianie jest instalacja brakującego pakietu: sudo apt-get install libmail-imapclient-perl

Windows cannot find ‚C:\Program Files\Opera\Eula.exe’.

[Window Title] C:\Program Files\Opera\Eula.exe [Content] Windows cannot find ‚C:\Program Files\Opera\Eula.exe’. Make sure you typed the name correctly, and then try again. Błąd pojawia się po aktualizacji Adobe Reader i wtedy gdy mamy otworzoną zakładkę w Operze z dokumentem PDF. Aby rozwiązać problem wystarczy otworzyć dowolny plik PDF  za pomocą systemu a następnie zaakceptować Licencję. Po […]

Integracja PGRFileManager 2.1.0 z CKEditor 3.6.1

Z myślą o użytkownikach którzy pragną dodać pliki graficzne z własnego komputera, utworzony został CKFinder który można zintegrować w CKEditor. Niestety jest on płatny… Na szczęście jest PGRFileManager! Poniżej opisuję proces integracji darmowego menedżera plików PGRFileManager w edytorze CKEditor. Zakładam że posiadamy już CKEditor. Pobierz PGRFileManager i rozpakuj do CKEditor/plugins/. Edytuj CKEditor/config.js i dodaj na […]