imapsync Can’t locate Mail/IMAPClient.pm

[email protected]:~/mail$ ./imapsync Can't locate Mail/IMAPClient.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at ./imapsync line 546. BEGIN failed--compilation aborted at ./imapsync line 546.

Rozwiązań na powyższy problem jest wiele, jednym i najłatwiejszym z nich w Debianie jest instalacja brakującego pakietu:

sudo apt-get install libmail-imapclient-perl

Wizualizacja długu publicznego USA

sto dolarów - wizualizacja długu publicznego Stanów Zjednoczonych

Kontynuuj czytanie →

Windows cannot find ‚C:\Program Files\Opera\Eula.exe’.

[Window Title] C:\Program Files\Opera\Eula.exe

[Content] Windows cannot find ‚C:\Program Files\Opera\Eula.exe’. Make sure you typed the name correctly, and then try again.

Błąd pojawia się po aktualizacji Adobe Reader i wtedy gdy mamy otworzoną zakładkę w Operze z dokumentem PDF. Aby rozwiązać problem wystarczy otworzyć dowolny plik PDF  za pomocą systemu a następnie zaakceptować Licencję. Po ponownym uruchomieniu Opery problem znika.

Menu / ulotka pizzeria Zodiak w Leżajsku

W związku z tym, że w internecie nie można znaleźć żadnych informacji na temat pizzy w Zodiaku (a jest ona wg mnie najlepsza w Leżajsku) postanowiłem sobie oraz leżajskim internatuom szukającym informacji na ten temat ułatwić sprawę umieszczając skan ulotki. Niestety właściciel interesu nie podaje takich informacji na swojej stronie internetowej www.clubzodiak.pl a szkoda.

Zodiak, ul. M.C. Skłodowskiej 1, Leżajsk, (17) 242-60-78

Pizzeria Zodiak Leżajsk - ulotka 2014 tył

Pizzeria Zodiak Leżajsk - ulotka 2014 przód

 

Stara ulotka:

 

Integracja PGRFileManager 2.1.0 z CKEditor 3.6.1

Z myślą o użytkownikach którzy pragną dodać pliki graficzne z własnego komputera, utworzony został CKFinder który można zintegrować w CKEditor. Niestety jest on płatny… Na szczęście jest PGRFileManager!

Poniżej opisuję proces integracji darmowego menedżera plików PGRFileManager w edytorze CKEditor. Zakładam że posiadamy już CKEditor.

Pobierz PGRFileManager i rozpakuj do CKEditor/plugins/.

Edytuj CKEditor/config.js i dodaj na samym końcu:

CKEDITOR.plugins.load('pgrfilemanager');

Do poprawnego działania wymagana jest edycja trzech plików. A więc po kolei:

/ckeditor/plugins/pgrfilemanager/php/upload.php

– usuń  ostatnią linię (85)

exit(0);

– poniżej dodaj:

if(!isset($_GET['quickUpload'])) { exit(0);}

/ckeditor/plugins/pgrfilemanager/PGRFileManager.php

– znajdź linie (32,33)

$PGRUploaderExtension .= "*." . $extension;
 }

– następnie dodaj:

 /**
   * Quickupload using the "Upload" tab in ckeditor instead of the browse screen
   */
  if($_GET['quickUpload'] == 1 && $_FILES) {
    $_FILES['Filedata'] = $_FILES['upload'];
    include_once dirname(__FILE__) . '/php/upload.php';
    ?>
    <html>
      <body>
        <script type="text/javascript">
          window.parent.CKEDITOR.tools.callFunction("<?=$_GET['CKEditorFuncNum']?>", "<?=PGRFileManagerConfig::$urlPath . '/' . $_FILES['Filedata']['name']?>");
          window.close();
        </script>
      </body>
    </html>
    <?php
    exit(); // don't go any further
  }

 

/ckeditor/plugins/pgrfilemanager/plugin.js

– usuń linie 29-34

CKEDITOR.config.filebrowserBrowseUrl = CKEDITOR.basePath+'plugins/pgrfilemanager/PGRFileManager.php',
CKEDITOR.config.filebrowserImageBrowseUrl = CKEDITOR.basePath+'plugins/pgrfilemanager/PGRFileManager.php?type=Image',
CKEDITOR.config.filebrowserFlashBrowseUrl = CKEDITOR.basePath+'plugins/pgrfilemanager/PGRFileManager.php?type=Flash',
CKEDITOR.config.filebrowserUploadUrl = CKEDITOR.basePath+'plugins/pgrfilemanager/PGRFileManager.php?type=Files',
CKEDITOR.config.filebrowserImageUploadUrl = CKEDITOR.basePath+'plugins/pgrfilemanager/PGRFileManager.php?type=Image',
CKEDITOR.config.filebrowserFlashUploadUrl = CKEDITOR.basePath+'plugins/pgrfilemanager/PGRFileManager.php?type=Flash'

– i dodaj poniżej:

CKEDITOR.config.filebrowserUploadUrl = CKEDITOR.basePath+'plugins/pgrfilemanager/PGRFileManager.php?type=Files&quickUpload=1',
CKEDITOR.config.filebrowserImageUploadUrl = CKEDITOR.basePath+'plugins/pgrfilemanager/PGRFileManager.php?type=Image&quickUpload=1',
CKEDITOR.config.filebrowserFlashUploadUrl = CKEDITOR.basePath+'plugins/pgrfilemanager/PGRFileManager.php?type=Flash&quickUpload=1'

Integracja przebiegła pomyślnie ;)

Zobacz dlaczego KNP a nie PO-PiS-PSL-SLD!

Kongres Nowej Prawicy (KNP) – Nowa Prawica – w Leżajsku! – Praca w komisji wyborczej Leżajsk

Miło jest mi poinformować, iż zostałem koordynatorem Kongresu Nowej Prawicy na powiat leżajski. W najbliższym czasie będziemy poszukiwać ludzi do prac w komisjach wyborczych. Chętnych proszę o kontakt telefoniczny: 666-986-888.

Miasto Leżajsk: 9 komisji;
Gmina Leżajsk: 14 komisji; 
Gmina Nowa Sarzyna: 16 komisji;
Gmina Kuryłówka: 6 komisji;
Gmina Grodzisko Dolne: 7 komisji.

W sumie do obsadzenia w powiecie leżajskim mamy 52 obwodowe komisje wyborcze (OKW)! Dane nt. okręgów pochodzą z wyborów samorządowych 2010 (UWAGA! – mogą ulec zmianie).

Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji pracować w OKW postaram się w skrócie przybliżyć jak wygląda taki dzień. Rano przed godziną 6 rano OKW w pełnym składzie (9 osób) zbiera się, otwiera lokal i uzgadnia godziny dyżurów (podczas całego dnia dyżur ciągły musi pełnić przewodniczący i/lub zastępca + członkowie komisji wyborczej). Przybijanie pieczątki, sprawdzanie dowodów i pokazywanie w którym miejscu należy podpisać nie wymaga obecności wszystkich członków jednocześnie, więc jak już wspomniałem ustalają oni między sobą godziny dyżurów – ok. 5 godzin dla każdego członka. Pod koniec głosowania (przed godziną 20) komisja zbiera się w pełnym składzie, punktualnie o 20 zamyka lokal i rozpoczyna liczenie. Po liczeniu spisywane są protokoły przez przewodniczącego które wszyscy członkowie OKW podpisują… i tak spędzając ok 5 godzin + liczenie głosów można zarobić conajmniej 160zł!

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy
Na podstawie art. 154 § 7 i art. 155 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
[…]
§ 8. 1. Członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a i b, w następującej wysokości:
1) dla członków okręgowych komisji wyborczych:
a) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 500 zł,
b) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 380 zł,
c) w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 400 zł;
2) dla członków rejonowych komisji wyborczych – 250 zł;
3) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł;
4) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł;
5) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł.

Deficyt budżetowy w Polsce

www.zegardlugu.pl

Krótkie wyjaśnienie dlaczego Chiny są potęgą gospodarczą

Pewien Chińczyk tłumaczy coś, czego większość Europejczyków zupełnie nie potrafi zrozumieć: mówi, że jak się nagradza zasiłkiem niepracujących a na pracujących nakłada karę w postaci podatku progresywnego, to cudu gospodarczego nie ma co się spodziewać. Ma rację?

Schetyna i Gowin z PO o ZUSie