[Window Title] C:\Program Files\Opera\Eula.exe

[Content] Windows cannot find ‚C:\Program Files\Opera\Eula.exe’. Make sure you typed the name correctly, and then try again.

Błąd pojawia się po aktualizacji Adobe Reader i wtedy gdy mamy otworzoną zakładkę w Operze z dokumentem PDF. Aby rozwiązać problem wystarczy otworzyć dowolny plik PDF  za pomocą systemu a następnie zaakceptować Licencję. Po ponownym uruchomieniu Opery problem znika.