Kategorie
it

Windows cannot find 'C:\Program Files\Opera\Eula.exe’.

[Window Title] C:\Program Files\Opera\Eula.exe

[Content] Windows cannot find 'C:\Program Files\Opera\Eula.exe’. Make sure you typed the name correctly, and then try again.

Błąd pojawia się po aktualizacji Adobe Reader i wtedy gdy mamy otworzoną zakładkę w Operze z dokumentem PDF. Aby rozwiązać problem wystarczy otworzyć dowolny plik PDF  za pomocą systemu a następnie zaakceptować Licencję. Po ponownym uruchomieniu Opery problem znika.

W odpowiedzi na “Windows cannot find 'C:\Program Files\Opera\Eula.exe’.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *